Dit is een probleem dat niet zo eenduidig in een FAQ op te lossen is, omdat er heel veel factoren meespelen.
In eerste instantie kan je altijd contact opnemen met AcademicSoftware.Wij betalen voor hun support.
Zie https://www.academicsoftware.eu/faq

Als je zelf een aantal zaken wenst te proberen kunnen we volgende tips geven

Voor Windows

Voor MAC