Klik op de Windows startknop en tik 'systeeminformatie' Selecteer dit.
In de rechter kolom kijk je wat er bij Systeemnaam staat. Dat is de naam van je toestel.